Grannstöd och Grannsamverkan i Botkyrka är en ideell förening med ändamålet att öka trygghet och motverka brottslighet i boendemiljön i Botkyrka Kommun. Verksamheten bedrivs ideellt i samarbete med flera olika aktörer. Föreningen har en överenskommelse (IOP) med Botkyrka kommun och Botkyrkabyggen som garanterar ekonomi, verksamhet och grannstödsbil fram till halvårsskiftet 2023. En annan given samarbetspartner är polisen.

Vi har drygt 300 områden med kontaktombud för grannsamverkan som täcker ungefär 60 % av bostäderna i Botkyrka kommun. Vi är ca 25 chaufförer/medåkare till grannstödsbilen som vi byter ut till en ny i februari/mars 2021. Styrelsen består av 10 valda ledamöter. I styrelsens arbete deltar givetvis representanter från Polisen och Botkyrka Kommun.

Andra aktörer som deltar och bidrar i styrelsens arbete är Hyresgästföreningen, representanter från medborgarkontoren och medborgarcenter. Vi har flera sponsorer som stödjer vår verksamhet vilka ni kan läsa om på vår hemsida www.tryggare-botkyrka.se . Även bostadsrättsföreningar, samfällighetsföreningar och Lokala Hyresgästföreningar stödjer verksamheten. Stort tack till Botkyrkabyggen och Botkyrka kommun som vi under 2020 tecknat en treårig Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) med. Detta möjliggör för oss att utveckla verksamheten efter att den nuvarande pandemin släpper taget om oss!

Lite kort historik, 2002 startade kommunen och Folksam grannsamverkan i Botkyrka och 2009 fanns ca 110 grannsamverkansområden. 2009 startade dessutom Grannstödsverksamhet i kommunen. Vid denna period fanns ingen förening för grannstöd och grannsamverkan. Verksamheten hölls till stor del samman av kommunen och engagerade tjänstemän. Antalet kontaktombud ökade snabbt. Arbetet leddes av en sammansatt styrgrupp av intresserade medborgare. Åren 2011 och 2012 fick vi priset Årets grannsamverkan-kommun. Hösten 2017 bildades den ideella föreningen Grannstöd och Grannsamverkan i Botkyrka

Alla kan inte engagera sig aktivt men det finns alltid möjlighet att vara delaktig och bidra. Genom en gåva hjälper du oss fortsätta utveckla vårt arbete för ett Tryggare Botkyrka och att samverka mot brott.

Uppdat 20201206

Swisha en gåva till 1236272009.

Synpunkter om vad som bör finnas på hemsidan skickas till webmaster@tryggare-botkyrka.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *