Grannstödjare – bemannar Grannstödsbilen och uppgiften är att synas, informera, observera, stödja och rapportera. Servar både kontaktombud & trygghetsombud.

Utbildning

Som aktiv i någon form får du utbildning i grannsamverkan och en utbildning om grannstöds syfte, mål och rutiner. Till uppgifterna hör:

  • Att stödja grannsamverkan i kommunen
  • Säkra – p-platserna i kommunen mot bilbrott
  • Kunna råda och informera medborgarna om förebyggande verksamhet
  • Besöka brottsoffer som varit utsatta för inbrott eller försök till inbrott.
  • Lunch på valfri kommunal skola i Botkyrka
  • Servar både kontaktombud & trygghetsombud.
  • Rapportera sopdumpning i skog och mark till medborgarcenter mha Botkyrka appen.
  • Rapportera till  FTI förpacknings & Tidningsinsamlingen AB överfulla och skräpiga återvinningsstationer.
  • Rapportera bristande underhåll av gator och gångbanor.

Så här blir du grannstödjare och får köra grannstödsbilen

Håll utkik efter informationsträff.