Samverkan mot brott blir allt viktigare

Under de senaste fem åren har det skett en fördubbling av bostadsinbrotten i Botkyrka. Under 2017 drabbades 4,2 procent av hushållen av ett bostadsinbrott, inbrott i bilen, garaget eller i förrådet. 

Mindre än en procent av de polisanmälda bostadsinbrotten i Stockholmsregionen klaras upp, anmälningarna läggs ned rutinmässigt om det inte finns en misstänkt. 

Nästan hälften av vardagsbrotten polisanmäls aldrig enligt en undersökning som försäkringsbolaget If har utfört.

Försäkringsbranschen säger att brottsutvecklingen leder till ökade försäkringspremier och självrisker om  man ens kan få en försäkring mot inbrott.

Tullverket säger att de inte får ingripa mot stöldgods som lämnar landet. 

Det har nu gått så långt att om du vill skydda dina ägodelar är det helt upp till dig att vidta tillräckliga skyddsåtgärder.

Det räcker inte ens med att vara hemma hela tiden. Enligt Brå sker drygt vart fjärde bostadsinbrott medan någon är hemma.

Grannsamverkan mot brott har blivit viktigare än någonsin.

En fungerande grannsamverkan skänker viss trygghet när man vill kunna lämna bilen eller bostaden för att handla, gå till jobbet eller resa bort.

Vi har varit ganska duktiga på grannsamverkan. År 2012 och 2013 vann Botkyrka priset Årets grannsamverkanskommun och vi har mycket mer att erbjuda. 

Men omvärlden förändras och vi behöver utvecklas för att bli effektivare på att förebygga inbrotten. Därför har vi bildat föreningen Grannstöd & Grannsamverkan i Botkyrka för att kunna organisera oss bättre för framtiden.

Vi har flera goda ideér för hur vi kan bli bättre på att bekämpa bostadsinbrotten, exempelvis bättre information, erbjuda kurser, effektivare användning av tekniska hjälpmedel, ökad närvaro i kommunen och utveckla effektivare samverkan mot brott.

Grannsamverkan och den patrullerande Grannstödsbilen bygger på ideella krafter av oss som bor i kommunen. Vi vill passa på att rikta ett stort tack till Botkyrka byggen som sponsrar med Grannstödsbilen samt kommunen och polisen som ställer upp med information och lokaler. I föreningens styrelse finns representanter för kommunen, polisen, Botkyrka byggen och Hyresgästföreningen, övriga jobbar flera timmar i veckan helt ideellt. Nyhetsbreven vi lägger i brevlådorna betalar vi ur egen ficka.

För att vi ska bli bättre på brottsförebyggande arbete skulle vi behöva mer resurser. Vi har idag en budget som är mindre än en krona per invånare och vi tycker att din och min säkerhet och trygghet i hemmet är värt mycket mer än så. Vi behöver ditt stöd, vi behöver fler aktiva kontaktombud och vi tar tacksamt emot donationer för att kunna utveckla det brottsförebyggande arbetet för din och min säkerhet.

Samverkan mot brott

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *