Glädjande läsning i går 2019-04-05 på Botkyrka Kommuns hemsida. Nuvarande politiska majoritet har enats om en plattform där 8 punkter finns upptagna och som skall fungera som riktlinje för kommunens utvecklingsarbete under kommande mandatperiod. Punkt 4 har rubriken Trygghet och trivsel i Botkyrka. Under denna punkt kan bl.a. läsas att kommunledningen ska jobba med att: Bidra till aktivt civilsamhälle och samarbeten såsom grannsamverkan, föreningsliv och nattvandrarverksamhet. Detta stillar något den oro styrelsen känt angående att få till ett bra avtal med kommunen. Skrev lite om det i vårt senaste nyhetsbrev för april 2019. På nedanstående länk kan du gå in och läsa om punkt 4 men även övriga 7 prioriterade punkter.
Botkyrka gemensam politisk plattform

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *