Begreppet Internet of Things, ofta förkortat IoT, är ett samlingsnamn för fenomenet med uppkopplade prylar. Det kan gälla kylskåp, dörrlås, brandvarnare eller bilar som från att alltid ha varit enskilda, analoga saker numera kan få sensorer, kopplas upp mot internet, samverka med varandra och kommunicera med oss användare för att få vår vardag och vårt samhälle att fungera enklare.

Läs mer

Internet of Things

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *