För att utvärdera samverkan mot brott i Botkyrka kommun

Föreningen Grannstöd och grannsamverkan i Botkyrka söker en disputerad person eller en doktorandsom handleds av en disputerad person anställd av en institution vid ett univer­sitet eller högskola.

Vi behöver hjälp med utvärdering av föreningens brotts­förebyggande arbete inom Botkyrka kommun. Vi vill utvärdera och förbättra våra arbetsmetoder men saknar själva kompetens och resurser för att genomföra denna utvärdering och rapportskrivning.

Vi avser söka ekonomiskt stöd från Brå, med sista ansökningsdag i september, för att täcka kostnaderna för denna utvärdering. Vi hoppas kunna börja med arbetet i början av 2020 och vara klara under samma år.

För mer information: www.tryggare-botkyrka.se

Om du är intresserad kontakta Klas Nilsson dock senast den 2 september 2019. E-post: viceordf@tryggare-botkyrka.se

Vi söker en kriminolog

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *